สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2566

27 เมษายน 2566